Victoria Günzler

kontakt:
mail[at]victoriagunzler.no

www.victoriagunzler.no

 

Ett etnologisk/antropologiskt konstbegrepp omfattar alla människogjorda ting utan urskillning och hierarkier. I arkeologiska och etnografiska arbeten uppmärksammas alla slags artefakter, alltifrån enkla krus och redskap till magiska fetischer och furstarnas rikt smyckade prydnadsting. Men det moderna västerländska konstbegreppet har alltid haft svårigheter att komma till rätta med bruksföremålen. Hantverkarna stöttes ut redan när konstakademierna grundades på 1600- och 1700- talen och i modern estetik har konstens egenart ofta definierats som det rena och utan ändamål. Kant menade att det just är konstverkets «intresselöshet» som väcker åskådarens lustfyllda betraktande, och praktisk brukbarhet har därför diskvalificerat föremålet som konst. En tveksam dispens meddelas någon gång objekt som rubriceras som design eller faller under det otympliga hybridbegreppet konsthantverk. Men de mer anonyma brukstingen prisas just inte av någon trots att de är formgivna, visuella gestalter i vår närhet. Det är först när de lämnat eller ännu inte inträtt i brukbarheten som de blir synliga, exponerade på museum eller i ett skyltfönster

Fra ”Saker” (1993) av Peter Cornell

 

katalog ma victoria_2katalog ma victoria_6katalog ma victoria_3katalog ma victoria_12katalog ma victoria_13katalog ma victoria_4katalog ma victoria_11

 

Victoria Günzler, installasjon på galleri seilduken

Victoria Günzler, installasjon på galleri seilduken

Victoria Günzler, installasjon på galleri seilduken

Victoria Günzler, installasjon på galleri seilduken

Victoria Günzler, installasjon på galleri seilduken

Victoria Günzler, installasjon på galleri seilduken

 

 

 

Som avgangsprosjekt har Victoria Günzler kuratert en dobbelutstilling med ulike fokus på det keramiske materialet og hjemmet som kontekst, der hun også har inkludert keramiske arbeider laget av designere. Utstillingene ble vist i henholdsvis hennes utflyttede leilighet og butikken Kollekted by.

Det følgende er en introduksjon til utstillingene Samtidarkeologi del 1 og del 2 av Victoria Günzler:

 

Denne våren fullfører jeg min MA ved Kunstfag avdeling for keramikk på KHiO. Som en del av formidlingen av mitt masterprosjekt initierte jeg utstillingsføljetongen Samtidsarkeologi. De to ordene samtid og arkeologi er for meg motsetninger, en form for dikotomi. Mellomrommet som oppstår mellom de to ordene, kan i likhet med det mellomrommet mellom de to utstillingene være der mening oppstår.

 

Visningskonteksten som et arbeid plasseres inn i er avgjørende for lesningen. Gjennom de to utstillingene Samtidarkeologi første og andre del ønsket jeg å undersøke ulike utstillingssituasjoner, hvordan disse lader arbeidene mine og bidrar til å fylle dem med innhold.

 

Første del fant sted i min egen leilighet, som akkurat var solgt, og som jeg holdt på å flytte ut av. Jeg inviterte med meg to medstudenter fra MA2 Kunstfag, Anette Krogstad, som også jobber med keramikk og Julia Gvein Andresen som jobber med tekstil.

 

Deres arbeider, i likhet med mitt, refererer til gjenstander og objekter man kan finne i et hjem. Anette brukte kjøkkenet, og serverte mat under åpningen. Hun stiller seg spørsmålet ”når blir måltidet kunst” –  problemstillinger knyttet til klassifiseringer av gjenstander, og nyttegjenstanden i en utstillingskontekst. Julia bruker filleryer som tekstile byggeklosser i installasjoner som forholder seg til rommet de befinner seg i. Disse historiene relaterer til stedet for utstillingen, i leiligheten som er solgt. Alle våre ting er ute, vi bor ikke der lenger, det er ikke vårt hjem. Det er heller ikke den nye eierens hjem. Den befant seg i et slags mellomrom.

 

Andre del plasserer arbeidene mine i designkonteksten. Utstillingen befinner seg i butikken Kollekted by i Oslo. Jeg er en av initiativtakerne bak Klubben, et nettverk av nyetablerte designere som jobber sammen mot utstillinger med det å fremme ny norsk design som mål. Jeg brukte medlemmene her som utgangspunkt for hvem jeg inviterte. Utstillingen viser arbeider fra 6 av Klubbens medlemmer, Marianne Andersen og Joachim Rasmussen, Kristine Bjaadal, Sara Wright Polmar og Victoria Günzler (günzler.polmar) og Martin Solem. Som alle har laget objekter i keramikk. For noen var det å arbeide med leire og keramikk kjent, for flere var det helt nytt.

 

At denne utstillingen er i en butikk tilfører noe, det er når hverdagsgjenstandene har forlatt eller enda ikke tiltred brukbarheten at de blir synlige for oss, på museet eller i et butikkvindu. At tingene utstilt også blir varer som inngår i et kommersielt system av kjøp og salg fyller arbeidene med ytterligere innhold. Med Samtidsarkeologis andre del ønsket jeg også å se på hvordan en designtilnærming til leire og keramikk kan differensiere fra en materialbasert kunsttilnærming.

 

Nytteaspektet er en forestilling og forventning til hva design er. Kan kunstobjektet ha funksjon eller kan design se bort ifra funksjon? Svaret er ikke entydig. Kunsten kan i prinsippet bruke virkemidler, metoder og bilder fra alle arenaer i samfunnet. Designfeltet er uomtvistelig knyttet til brukssituasjonen.

 

Kunsthåndverkets tilknytning til design og bruksgjenstanden, historisk og samtidig er udiskutabel. Noen vil også påstå at kunsthåndverket i seg selv befinner seg i krysningspunktet mellom billedkunsten og design.

 

De to utstillingene, kunstnerne, designerne og arbeidene utstilt tjener som eksempler på sameksistensen og møtene som kan oppstå mellom design og kunsthåndverk.

 

installasjonbilde av Anette Krogstad sine arbeider på utstillingen Samtidsarkeologi del 1, 24. - 26. april 2014

installasjonbilde av Anette Krogstad sine arbeider på utstillingen Samtidsarkeologi del 1, 24. – 26. april 2014

installasjonbilde av Anette Krogstad sine arbeider på utstillingen Samtidsarkeologi del 1, 24. - 26. april 2014

installasjonbilde av Anette Krogstad sine arbeider på utstillingen Samtidsarkeologi del 1, 24. – 26. april 2014

installasjonbilde av Anette Krogstad sine arbeider på utstillingen Samtidsarkeologi del 1, 24. - 26. april 2014

installasjonbilde av Anette Krogstad sine arbeider på utstillingen Samtidsarkeologi del 1, 24. – 26. april 2014

gang1

installasjonbilde fra utstillingen Samtidsarkeologi del 1, 24. - 26. april 2014

installasjonbilde fra utstillingen Samtidsarkeologi del 1, 24. – 26. april 2014

installasjonbilde fra utstillingen Samtidsarkeologi del 1, 24. - 26. april 2014

installasjonbilde fra utstillingen Samtidsarkeologi del 1, 24. – 26. april 2014

installasjonbilde av Julia Gvein Andresen sitt arbeid på utstillingen Samtidsarkeologi del 1, 24. - 26. april 2014

installasjonbilde av Julia Gvein Andresen sitt arbeid på utstillingen Samtidsarkeologi del 1, 24. – 26. april 2014

installasjonbilde av Victoria Günzler sine arbeider på utstillingen Samtidsarkeologi del 1, 24. - 26. april 2014

installasjonbilde av Victoria Günzler sine arbeider på utstillingen Samtidsarkeologi del 1, 24. – 26. april 2014

installasjonbilde av Julia Gvein Andresen sitt arbeid på utstillingen Samtidsarkeologi del 1, 24. - 26. april 2014

installasjonbilde av Julia Gvein Andresen sitt arbeid på utstillingen Samtidsarkeologi del 1, 24. – 26. april 2014

installasjonbilde av Victoria Günzler sine arbeider på utstillingen Samtidsarkeologi del 1, 24. - 26. april 2014

installasjonbilde av Victoria Günzler sine arbeider på utstillingen Samtidsarkeologi del 1, 24. – 26. april 2014

installasjonbilde av Victoria Günzler sine arbeider på utstillingen Samtidsarkeologi del 1, 24. - 26. april 2014

installasjonbilde av Victoria Günzler sine arbeider på utstillingen Samtidsarkeologi del 1, 24. – 26. april 2014

installasjonbilde av Victoria Günzler sine arbeider på utstillingen Samtidsarkeologi del 1, 24. - 26. april 2014

installasjonbilde av Victoria Günzler sine arbeider på utstillingen Samtidsarkeologi del 1, 24. – 26. april 2014

 

kollekted vindu2_web

Samtidsarkeologi del 2 på Kollekted by 22. Mai – 7. Juni 2014.

kollekted k2_web

Kristine Bjaadal på Samtidsarkeologi del 2 på Kollekted by 22. Mai – 7. Juni 2014.

kollekted martin1_web

Martin Solem på Samtidsarkeologi del 2 på Kollekted by 22. Mai – 7. Juni 2014.

kollekted vogs2_web

Sara Wright Polmar og Victoria Günzler (günzler.polmar) på Samtidsarkeologi del 2 på Kollekted by 22. Mai – 7. Juni 2014.

kollekted mogj_web

Marianne Andersen og Joachim Rasmussen på Samtidsarkeologi del 2 på Kollekted by 22. Mai – 7. Juni 2014.

17. mai 2014
Skrevet av Marianne Zamecznik

Kategorier: Victoria Günzler