Merete Joelsen Aune

kontakt:
merete.j.aune[at]gmail.com
www.mereteaune.com

 

Ikke for å være kronologisk: Jeg leste en bok av den amerikanske fysikeren Fritjof Capra og fant en illustrasjon av et elektron, som i vekselvirkning med to fotoner, først beveget seg fremover i tid, så bakover i tid, og deretter fremover i tid igjen. Det samme skjer meg stadig vekk. Noen ganger ved havet. Andre ganger i mørket.

 

Untitled (homage to an electron)

Untitled (homage to an electron)

Uten tittel

Uten tittel

Woman by the Sea, tegning

Woman by the Sea, tegning

Reading Time (I Got Up at 06.42 AM, Said the Sculptress to the Sea). Installasjonbilde fra BOA 26- 27. april 2014.

Reading Time (I Got Up at 06.42 AM, Said the Sculptress to the Sea). Installasjonbilde fra BOA 26- 27. april 2014.

Reading Time (I Got Up at 06.42 AM, Said the Sculptress to the Sea). Installasjonbilde fra BOA 26- 27. april 2014.

Reading Time (I Got Up at 06.42 AM, Said the Sculptress to the Sea). Installasjonbilde fra BOA 26- 27. april 2014.

"Du må ikke forveksle reservehjulet med fuglen" (2014) artist book  opplag: 50

«Du må ikke forveksle reservehjulet med fuglen» (2014) Artist book, opplag: 50

24. mai 2014
Skrevet av Marianne Zamecznik

Kategorier: Merete Joelsen Aune