Signe Arnborg Løvaas

kontakt:
signearnborg[at]gmail.com
signeloevaas.com

 

I sovjetisk montasjefilm, som oppstod på 1920-tallet, er redigeringsprosessen ansett som den mest kreative prosessen innen filmskapning. Filmskaper og teoretiker Lev Kulesjov forklarer hvordan vi som publikum tillegger følelser til eksempelvis et uttrykkløst ansikt etter som hva det blir vist sammen med. I realfimvideoer og cut-out animasjoner er redigeringen mitt hovedverktøy, og ved repetisjon av bevegelser, vist gjennom kontinuerlig loop, vil jeg beskrive stemningen i et enkeltøyeblikk der det ikke finnes noe før eller etter.

Rent tematisk forteller jeg om en konstruert psykisk tilstand, der svingningen mellom kroppslig kontroll og mangel på kontroll etablerer spenningen i narrativ som utspiller seg i handlingsløse forløp. Tilskueren befinner seg innenfor et intimt rom, og kan innta rollen som titter og voyeur, samtidig som gjenkjennelse, empati og repulsjon kan oppstå. Kanskje opplever betrakteren en humoristisk forestilling. I så fall, er latteren en slags kompensasjon for å holde oss selv i sjakk? Er det derfor vi kan le av det brutale, det sørgelige og dramatiske?

Humour is not characteristic only of those who do not let themselves be blinded by reality. It also has a more profound side, in that it expresses the desire of the self to be liberated from reality and become impervious to its attacks. The blows from the outer world can even give rise to pleasure. André Breton relates Sigmund Freud’s example of how a condemned man on his way to the gallows on a Monday exclaims: ‘A good start to the week!’ Thanks to the protection of humour against ‘the trials inflicted on us by pain’, it has a ‘higher value’ and ‘we perceive it as especially effective when it comes to liberating and raising us’.

Le surréalisme (1950) Yvonne Duplessis

Sitatet over forteller ikke om det mest eksplisitte i mine arbeider, men kan være en av flere inngangsvinkler for en betrakter.

 

 

01 02 03 04 05 06 07 08

24. mai 2014
Skrevet av Marianne Zamecznik

Kategorier: Signe Arnborg Løvaas