Grete Johanne Neseblod

Mitt navn er Grete Johanne Neseblod. Etternavnet er nytt og tilblev i denne prosessen hvor jeg jobbet med mitt masterprosjekt. Det interessante med mitt forrige etternavn; Skibnes er at det kommer fra min farfars far og har blitt ført videre som en patriarkalsk tradisjon blant hans etterkommere. Da min farfars far i voksen alder sammen med sin kone, kjøpte seg en bondegård på et sted på Mørekysten som het Skibnes, byttet de begge etternavn til dette stedsnavnet. Jeg vil tro at det handlet om å gi seg selv en egen identitet og å omkranse sitt livsprosjekt; gården som de sammen skulle drive. For meg har navnet Skibnes vært mer en fortelling om røtter og opprinnelse enn å omhandle nåværende identitet.

 

page3image592 page3image4528 page5image5952 page5image6120 page8image9152 page11image384

24. mai 2014
Skrevet av Marianne Zamecznik

Kategorier: Grete Johanne Neseblod