Anette Krogstad

kontakt:
anettekrogstad84[at]gmail.com
www.anettekrogstad.no

 

Måltidets poiesis

«Bordets Glæder lader sig nyde paa ethvert Alderstrin, under alle Livsvilkaar, i alle Lande og hver eneste Dag, de kan dyrkes jævnsides med alle andre nydelser og bliver tilbake som den sidste og eneste for at trøste os for Tabet af de øvrige»

Jean Anthelme Brillat-Savarin, Physiologie du goût (1826)

Prosjektet kan beskrives som en måte å iscenesette scenarioer der mennesker, mat, sted og objekter er likeverdige faktorer som samhandler i en tidsavgrenset hendelse. Syntesen som oppstår er viktigere enn hver av de enkelte delene isolert, selv om de enkelte delene også løftes opp i lyset og undersøkes gjennom prosjektet.

Komposisjon Kraftkar

Komposisjon Kraftkar

Komposisjon 2

Komposisjon 2

Komposisjon Kneip

Komposisjon Kneip

tsnitt slutt. "Samtidsarkeologi" 24.april

Utsnitt slutt. «Samtidsarkeologi» 24.april

Utsnitt start. "Samtidsarkeologi" 24.april

Utsnitt start. «Samtidsarkeologi» 24.april

16. mai 2014
Skrevet av Marianne Zamecznik

Kategorier: Anette Krogstad