Eirik Audunson Skaar

kontakt:
eirik.audunson[at]gmail.com

 

Erindring

I oktober 1950 reiste en norsk offiser på oppdrag over Saltfjellet i Nordland. Den nye veien han kjørte på var bygget av sovjetiske krigsfanger under krigen fem år tidligere. Mange av dem omkom av frost, sult, tortur og ved regelrette henrettelser. Da freden kom reiste de som ennå var i live et minnesmerke over sine døde kamerater. Ved dette monumentet rigget den norske offiseren opp en dynamittladning, sprengte det i stykker, og kjørte bort. Så fulgte mange tiår med taushet og glemsel. Det samme året kom det ut en banebrytende lærebok av den franske sosiologen Maurice Halbwachs. Han mente at fortiden, slik den minnes av folk flest, er en stor og finmasket vev hvor trådene har like mange begynnelser og slutter som det finnes mennesker. Dette bakteppet rommer ingen objektive og historisk korrekte sannheter – fortiden forhandles frem i samtalene mellom folk når de søker et fellesskap med hverandre. Halbwachs kalte dette kollektiv erindring.

Minne over minne, minnested på Saltfjellet i Nordland - UTM 33, Øst: 515667, Nord: 7387116, 15.06.2014 Foto: Charles Utvik, 2012

Minne over minne, minnested på Saltfjellet i Nordland – UTM 33, Øst: 515667, Nord: 7387116, 15.06.2014
Foto: Charles Utvik, 2012

Minne over minne, minnested på Saltfjellet i Nordland, detalj

Minne over minne, minnested på Saltfjellet i Nordland, detalj

 

 

 

 

 

 

16. mai 2014
Skrevet av Marianne Zamecznik

Kategorier: Eirik Audunson Skaar