Helén Tolaas Coward

AHNEN, NICHT WISSEN

 

What if things could speak? What would they tell us? Or are they speaking already and we just don’t hear them? And who is going to translate them?

 

Ask Walter Benjamin. In fact he started asking those quite bizarre questions already in 1916 in a text called: «On Language as Such and on the Language of Man». Of all weird texts by Benjamin, this is definitely the weirdest. In this text he develops the concept of a language of things. According to Benjamin this language of things is mute, it is magical and its medium is material community. Thus, we have to assume that there is a language of stones, pans and cardboard boxes. Lamps speak as if inhabited by spirits. Mountains and foxes are involved in discourse. High-rise buildings chat with each other. Paintings gossip. There exists even, if you will, beside the language communicated by telephone, a language of the telephone itself. And, according to Benjamin’s triumphant conclusion, nobody is responsible for this silent cacophony but G-D himself.

 

Hito Steyerl, The language of things

 

5 fotnoter;

1 alt er der

2 det trivielle er det uforklarlige

3 tingenes minne

4 ny mening

5 holdning

 

Det handler om en ontologisk undersøkelse av tilværelse og virkelighet knyttet til det å se. Hver dag plukker jeg opp ting og avfall jeg ser på gaten, fra containere, fra verksteder, eller natur, og tar det med inn i mitt studio. Det er en automatisk handling, en selektiv sådan. Det jeg ikke kan ta med meg, tar jeg bilde av. Materialet tas med i studioet, inn i samlingen, hvor det studeres og kategoriseres som kunstnerisk materiale. Avfall gis samme betydning som en malerisk gest. Hva det har vært er likevel ikke uten betydning for hva det blir, som etterlatenskaper fra et samfunn hvor vi drunker i ting og dør av forbruk. Men jeg leter der hvor ny mening oppstår, bak egne og etablerte forestillinger om bildet, hva det er jeg ser.

 

Kunstnere; Helen Tolaas Coward og Therese Mathiesen
Tittel: «Developing (Daily Routines)»
Sted: Søylegalleriet, Kunsthøgskolen i Oslo
Dato 28.2. – 1.3. 2014

 

Helén Tolaas Coward og Therese Mathiesen, developing (daily routines) på Søylegalleriet, Kunsthøgskolen i Oslo. 28.2. - 1.3. 2014.

Helén Tolaas Coward og Therese Mathiesen, developing (daily routines) på Søylegalleriet, Kunsthøgskolen i Oslo. 28.2. – 1.3.2014.

Helén Tolaas Coward og Therese Mathiesen, developing (daily routines) på Søylegalleriet, Kunsthøgskolen i Oslo. 28.2. - 1.3. 2014.

Helén Tolaas Coward og Therese Mathiesen, developing (daily routines) på Søylegalleriet, Kunsthøgskolen i Oslo. 28.2. – 1.3.2014.

16. mai 2014
Skrevet av Marianne Zamecznik

Kategorier: Helén Tolaas Coward